Viadukt Kft. 1182 Budapest, Tarkő út 34/B. 06-1/291-29-65

VIADUKT Kft. Minőség- és Környezet irányítási politikája

A Viadukt® Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. tulajdonosainak és vezetőinek elkötelezett víziója egy olyan építőipari vállalkozás folyamatos működtetése, amely a magyarországi — egyben az Európai Uniós — jogszabályi, technológiai környezetben versenyképes, és megfelel a társadalmi és a gazdasági előírásoknak és minőségi elvárásoknak.

A Viadukt® Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. fő tevékenységi köre: magas és mélyépítési munkák kivitelezése, a mélyépítési tevékenységen belül: szennyvízcsatorna építés, út- és vasútépítés, hídépítés, szennyvíz tisztítótelep építés és távbeszélő hálózat építés. Kivitelezési tevékenységüket az építőipar — szinte — minden területén végzi, így a munkavédelmi — és környezeti kockázat kivitelezési munkahelyenként változó. A változó körülményeknek megfelelően a kivitelezési munkahelyekre — a munka megkezdése előtt — kockázatelemzés és értékelés készül. A Kft. Magyarországon belüli munkahelyeken végez építőipari kivitelezési munkát.

A Kft. vezetése a minőségi munka további javítása, a biztonságos és környezettudatos irányítás érdekében döntött az MSZ EN ISO 9001 és 14001 szabvány szerinti minőség- és környezetirányítási rendszer bevezetése és folyamatos fenntartása, fejlesztése mellett, mellyel biztosítani tervezi az alábbi alapelvekre épülő minőségpolitika érvényesülését.

 • Minőség a szolgáltatásainkat igénybe vevők számára

  Tevékenységünk során céljaink középpontjában a szolgáltatásainkat igénybe vevő megrendelő áll. Folyamatosan kiszolgáljuk a vevő, ill. megrendelő által megkívánt minőségi munkát.

  A külső szolgáltatókkal végeztetett folyamatoknál is biztosítjuk azt, hogy az összes vevői-, jogszabályi körülményeknek való megfelelés a társaság felelősségi körébe tartozik.

 • Minőség a tulajdonosok számára

  A mindenkor rendelkezésre álló erőforrások ésszerű és hatékony felhasználásával biztosítjuk a tulajdonosi elvárások magas színvonalú teljesítését. Tevékenységi folyamataink elemzésével és ez alapján a folyamatok tökéletesítésével folyamatosan fejlesztjük a tevékenységünk minőségi színvonalát.

 • Minőség az alkalmazottak számára

  A Kft. minden dolgozója felelős az általa végzett munka minőségéért. Ennek érdekében a Kft. vezetője biztosítja, és folyamatosan fejleszti az igényességen alapuló biztonságos munkahelyi környezetet. A vezetés minden szinten támogatja a dolgozók minőségügyi képzését és elvárja, illetve megköveteli dolgozóitól a folyamatos szakmai önképzést.

 • Minőség üzleti partnereink számára

  Kivitelezési munkáink során folyamatosan törekszünk a környezetvédelmi követelményeknek megfelelni. Tevékenységünk középpontjában a minőségi szolgáltatásokat állítjuk, partnereinkkel /külső szolgáltatók/ megbízható, korrekt kapcsolatokra törekszünk. A minőség ügye iránt elkötelezett külső szolgáltatóinkat - feltételek egyenlősége mellett - előnyben részesítjük.

 • Felelősség a környezetért

  Munkánk során folyamatosan törekszünk az állandóan bővülő környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésre, a hulladékok mennyiségének csökkentésére, szelektív gyűjtésére, újrahasznosítására, illetve újrahasznosító cégeknek történő átadására. Célul tűztük ki a munkánk során az energia felhasználás ésszerűsítését.

Hisszük és elkötelezettek vagyunk abban, hogy munkánk sikere, tevékenységeink eredményessége csak a minőség folyamatos biztosításával és a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésével valósulhat meg.

Budapest, 2022. 11. 30.

Garamvölgyi Gyula
ügyvezető igazgató

ugrás a lap tetejére...